• نسترن محسنی   Nasim74M@

    1400/06/26 ساعت 21:08

    #۵G_FWA بعنوان یکی از Use case‌های ۵G وبعنوان آلترنانیو #فیبر، حتی درکشورهای دارای فیبر هم، نه فقط برای روستاها که برای حومه شهرها هم دیده میشه.
    براورد بازار جهانیش رو ببینید.
    البته غیر از این هم نباید انتظار داشت. توسعه #پهن_باند_ثابت به توجه توامان توسعه در هر دو بخش مرتبطه.