• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 13:53

    در واکنش به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس
    خطیب‌زاده: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک‌ و تنب بزرگ تعلق قطعی به ایران داشته و دارد