• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/26 ساعت 03:17

    تلاش برای جدال با خبرنگاران، آن هم با هویت قایمکی و پنهانی، از ضعف و نا آگاهی و بی اطلاعی ناشی می‌شود. پس بهتر است با هویت واقعی بیایید و پاسخگوی صحبت‌ها و مصاحبه‌های عجیب و انتصاب‌های عجیب‌تر باشید. / تمام