• شاهرخ استخری   ShEstakhri@

    1400/06/26 ساعت 19:07

    به نبات میگم: بیا بپوش‌، میگه: این چیه؟ میگم: لباس خوابه، میگه: نه بیداره