• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/26 ساعت 21:00

    پیوستن ایران به #سازمان_شانگهای که فرصتهای اقتصادی و سیاسی جدیدی را در برابر ایران قرار میدهد، نشان داد دولت روحانی و غربگرایان در این زمینه نیز چقدر فرصت سوزی کرده و چطور ۸ سال بی کفایتی خود را با بهانه هایی مثل تحریم و FATF توجیه میکردند.

    شما زبان گفتگو با دنیا را بلد بودید؟!