• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/26 ساعت 18:27

    ۶۰ درصد مخزن سد لتیان خالی است!

    در حالی به استقبال پاییز می‌رویم که ۴۰ درصد مخزن سد لتیان که یکی از سدهای مهم تأمین آب شرب تهران است، پر بوده و ۶۰ درصد آن خالی است

    #خشکسالی
    http://tn.ai/۲۵۷۲۹۷۹