• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/26 ساعت 18:22

    رئیسی: حل مسائل #افغانستان تنها از طریق گفت و گو بین افغان‌ها امکان پذیر است

    حضور آمریکا در افغانستان دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید مواد مخدر،گسترش جرم و جنایت، رنج و درد و هزاران داغ برای خانواده‌های مظلوم افغانستان نداشته است

    http://tn.ai/۲۵۷۳۱۶۲