• بهزاد هاشمی   behzad_hashemi@

    1400/06/26 ساعت 21:46

    وقتی تصور می‌کنم یک عده رفتن سینما و مواجه‌شون با چنین پایان‌بندی شیرفهم کنی جیغ، کف و هورا بوده متوجه میشم که اوضاع فیلمسازی ما درست بشو نیست.
    پ.ن:مدت‌هاست که تو فیلم اولی‌های انجمن سینمای جوان و دانشجویان ترم پایین دانشگاه‌ها هم از این کپشن‌ها نمی‌نویسند.

    #زخم_کاری