• نمی‌خواهم سرباز گمنام فرهنگی انقلاب اسلامی باشم
    میخواهم سردار فرهنگی به نام نظام باشم تا خار چشم دشمن شوم.