• جناب آقای شریعتمداری #بوقچی محترم #کیهان
    خروج از #NPT یعنی ساخت بمب
    و این یعنی خلاف سیاست نظام و نظر رهبری !
    لطفا با #مردم صادق باشید و با آدرس غلط ، افکار عمومی را به انحراف نکشانید !؟