• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 18:47

    وزیر امور خارجه بنین با ارسال پیامی انتخاب حسین امیرعبداللهیان را به سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت