• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

    1400/06/26 ساعت 21:42

    هر حلقه‌ای که منتشر می‌شه چه آشنا چه غیرآشنا؛ چشم می‌گردونم توش دنبال عکس خودم!
    دست از سرم بردارید! گرفتاری شدیم‌ها!