• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/06/26 ساعت 11:33

    پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، عمل سقط جنین را اساسا یک جنایت قتل دانست و خواستار احترام به زندگی بشریت شد. سقط جنین مشکل بزرگی است. سقط جنین به معنی قتل است و کسی که این کار را انجام می‌دهد، مرتکب قتل شده است.

    https://hawzahnews.com/xbkvX