• بهزاد هاشمی   behzad_hashemi@

    1400/06/26 ساعت 16:51

    فروردین ماه ۵۹ساله شد حین بریدن کیک گفتم تولد ۶۰سالگی رو بزرگتر میگیریم چون تا اون موقع اکثرا واکسن زدیم اما نمیدونستم این آخرین تولدی که گرفتیم.نوبت ثبت نام واکسن بابا همزمان شد با روزی که فهمید کرونا گرفته و هیچ وقت واکسینه نشد.
    لعنت به اول و آخر کسانی که این وضع رو رقم زدند.