• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/26 ساعت 15:53

    شرط سنی برای دریافت واکسن در خوزستان برداشته شد. همه‌ی افراد بالای هجده سال از امروز می‌تونن واکسن کرونا بزنن