• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/26 ساعت 13:00

  #اقتصاد_رانتی یعنی برای دریافت مجوز
  یک دستشویی سرراهی تهران_مشهد ۱۰۰ مجوز و ۹ ماه دوندگی
  مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مجوز و ۲ سال
  گاوداری ۱۱۸ مجوز و ۱٫۵ سال دوندگی
  نیاز است و آن وقت همین مجوزها با #رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد.
  (آمارها از دهنوی،عضو هیئت رئیسه مجلس)