• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1400/06/26 ساعت 23:03

    این روزها بخش بزرگی از محموله یک‌میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است.
    بسیار قدردان این حمایت هستیم. این اقدام یادآور پیوندهای تاریخی میان ایران و اتریش است.
    تنها با هم است که می‌توانیم با یک پاندمی جهانی مقابله کنیم.