• تلخ‌ترین وجه ماجرا، این است که محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مظلوم‌ترین، تحت ستم‌ترین، بی‌پناه‌ترین و بی‌ارزش‌ترین موجودیتی است که این روزها زیر دست و پای مجلس و دولت، در حال له شدن و نابود شدن است
    در فقدان خلاقیت و دانش تحول پایدار، تتمه ظرفیت زیستی سرزمین، رو به نابودی‌ست/۱