• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/06/26 ساعت 01:03

    دولت‌ها در ایران عمد دارند در هر موضوعی با ایجاد دو قطبی کاذب مردم را روبروی هم قرار دهند ، هیچ پرونده‌ای شفاف نمیشود و به سرانجام نمیرسد. حتی سخنگو حاضر به شفاف سازی نیست !!