• حسین انتظامی   h_entezami@

  1400/06/26 ساعت 07:56

  حلقه بر در نتوانم‌زدن از دست رقیبان
  این توانم که بیایم به محلت به گدایی

  عشق و درویشی و انگشت‌نمایی و ملامت
  همه سهل‌ست، تحمل نکنم بار جدایی

  #سعدی