• پیگیری راه حل دولت سایه برای مشکلات تولیدکنندگان به کجا انجامید؟!

    #دولت_سایه با برپایی جلسات مختلف با تولیدکنندگان ۱۵صنف کشور، ۱۹مسئله مشترک را به عنوان موانع تولید در صنعت شناسایی؛ و در نهایت پیشنهادها برای حل موانع تولید به نمایندگان مجلس ارائه شد.

    #هفت_خوان_مجوز