• سید محمد حسینی   hosseini_social@

    1400/06/26 ساعت 14:07

    موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی
    امروز ج.ا.ا رسما عضو دائم و اصلی #سازمان_شانگهای شد، در حالیکه تاکنون صرفا عضو ناظر بود.
    عضویت در سازمانی با حضور قدرتهای بزرگ #اقتصادی جهان مثل چین و هند، مزایای فراوان اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، امنیتی و حتی فرهنگی برای #ایران خواهد داشت.