• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/06/26 ساعت 21:18

    با اعلام نظر موافق سران ۸ کشور عضو اصلی سازمان شانگهای، ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری #شانگهای شد. این عضویت راهبردی تأثیر مهمی بر روند همکاری‌های همه‌جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیامحور دارد.