• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/26 ساعت 11:33

    سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امورخارجه درباره نتایج نشست چهارجانبه ایران، روسیه، چین و پاکستان درباره #أفغانستان گفت: توافقات خوبی صورت گرفته و بیانیه وزرا تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد.#ایرنا