• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/06/26 ساعت 15:44

    سید احمد علم‌الهدی: دنیای شرق در مقابل غرب به سراغ ما آمده و در برابر ما خضوع می‌کند

    امروز بعد از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، ما در دنیا به عنوان یک قدرت رقیب آمریکا شناخته می‌شویم.

    دنیا متوجه شد نظام ما به بلوغی رسیده است که می‌تواند اقتدار جهانی پیدا کند.١/٣