• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/06/26 ساعت 12:36

    نماینده آبادان اصالت نامه‌اش را تائید کرد

    محفوظی نماینده آبادان گفت نامه را برای یاد آوری مشکلات گمرک حوزه انتخابیه‌اش با هدف اطلاع و گوشزد به وزیر اقتصاد نوشته است.
    او دارای دکتری ادبیات زبان عربی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است.
    در سوابقش مستشار نظامی سپاه در سوریه و عراق آمده