• مصطفی طاهری   Drtaheri2@

    1400/06/26 ساعت 02:53

    امشب(شب جمعه) موقعه اذان مغرب‌، در حرم حضرت امام خمینی رحمه الله علیه نه تنها نماز جماعتی نبود بلکه هیچ مکانی برای نماز فرادا هم لحاظ نشده بود.
    متاسفم برای تولیت فشل آستان حرم.
    هیچ گونه فضای معنوی و فرهنگی و …نبود.
    کاش تولیت حرم به دست افراد کاربلد بیافتد.