• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/06/26 ساعت 11:35

    آیت‌الله‌العظمی مکارم در دیدار وزیر اطلاعات:
    #خطر_نفوذ در قم به ویژه با توجه به مرکزیت حوزه‌های علمیه، بیش از دیگر شهرها است؛
    دولتهای خارجی برای نفوذ در دستگاه علما و دانشمندان و مراجع نقشه‌های مهمی دارند؛ در این خصوص واقعا باید هوشیار بود؛