• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/26 ساعت 11:27

    رییس‌جمهوری در دیدار همتای قزاقستانی‌: مشکلات افغانستان صرفا با تشکیل دولتی فراگیر و با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها که بتواند صلح و ثبات را در این کشور برقرار کند و پرهیز کشورهای خارجی از مداخله در امور افغانستان حل و فصل خواهد شد.#ایرنا