• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1400/06/26 ساعت 14:02

  -من به صفحه‌ی #کارخیر نمی‌تونم پیام بدم؛ظاهرا صفحه بسته است
  -بسته نیست؛باید ابتدا فالو کنید صفحه رو و بعد پیام بدید
  -اصلا چرا خودت جواب نمی‌دی؟چرا به اونجا باید پیام داد؟
  -تا بر اساس نظم و ترتیب انجام بشه
  -شما اگر قرار بود خیرت به کسی برسه به اونجا ارجاع نمی‌دادی!
  #قصه‌های‌کارخیر