• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/06/26 ساعت 12:22

    بخش از سخنان مهم آیت‌الله ابراهیم رییسی پیش از سفر به تاجیکستان:

    «آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است و جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است.»