• آیت‌ الله محمدعلی جاودان   newjavedan_ir@

    1400/06/26 ساعت 00:58

    امام صادق (ع)به عبدالملک خثعمی
    فرمود: زیارت حضرت حسین(ع) را رها نکن به رفقایت هم بگو که زیارت را ترک نکنند. نتایجش این است که خداوند عمرت را طولانی و رزقت را زیاد می‌کند و زندگی سعادتمندانه به تو می‌دهد و شهید از دنیا می‌روی (از دنیا که بروی شهید حساب می‌شوی) و آخرتت باسعادت است