• سید محمود رضوی   smahmoodrazavi@

    1400/06/26 ساعت 23:49

    شبکه ifilm پشت صحنه #ماجرای_نیمروز را پخش میکرد، بچه‌ها با اشتیاق تماشا میکردند، چند دقیقه‌ای خیره به تلویزیون در فکر بودم، فشار و ضربان قلبم باهم بالا رفت، یهو گفتم شبکه را عوض کنید، دارم اذیت میشم! حس عجیبی بود! دلتنگی همراه با عصبانیت!
    خدا بانیان خداحافظی‌ام از سینما را نبخشد!