• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/26 ساعت 16:32

    ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی استان #گلستان در معرض بیابانی شدن قرار دارد و ۳۰٪ از خلیج گرگان خشک شده است.اگر دست روی دست گذاشته شود و اقدامی صورت نگیرد، #خلیج_گرگان به زودی خشک خواهد شد و به یکی از بزرگترین کانون‌های ریزگرد در #شمال کشور تبدیل می‌شود./استاندار گلستان(تسنیم)