• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 15:01

    با اعلام نظر موافق ۸ کشور عضو؛
    ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد