• مجتبی یوسفی   mojtabayousefy@

    1400/06/26 ساعت 21:56

    امروز اتفاقی نیک در روابط بین المللی ما رقم خورد. #ایران در کنار روسیه،چین و هند عضو #پیمان_شانگهای شد. تقویت روابط و منافع با کشورهای عضو این پیمان سرآغاز فصل جدید در اقتصاد و سیاست ماست که ثمره تفکر ملی، توسعه‌ای و اتحاد دولت و #مجلس برای خدمت به مردم است.