• علیرضا سلیمی   dralirezasalimi@

    1400/06/26 ساعت 21:24

    شورای همکاری #خلیج_فارس دست از همکاری با سیا و موساد بردارد. جزایر سه گانه ایرانی بوده و تا ابد ایرانی خواهند بود.
    برخی از این کشورها مقداری تاریخ بخوانند تا بدانند تا همین چند سال پیش جزیی از خاک ایران بوده‌اند.