• من دیگه نتونستم، بعد از دوسال، بعد از دوبار کرونا گرفتن، که اخرین بارش شانس اوردم زنده‌ام، بعد از واکسن، با دولایه ماسک اومدم دریا، البته تراس هتل … دور از اجتماع خشمگین ….