• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 10:02

    معاون بهداشت وزارت بهداشت: واکسن ستیزی در ایران سیستماتیک و برنامه ریزی شده نیست