• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/26 ساعت 16:30

    دهنوی، عضو هیئت رئیسه #مجلس:

    مراحل راه اندازی کسب و کار در ایران بسیار پیچیده است

    قوانین دست و پا گیر بلای جان کارآفرین است

    ملاک صدور مجوز داشتن رابطه است