• شرط سنی واکسیناسیون در #مشهد برداشته شد

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
    همه افراد بالای ۱۸ سال در مشهد میتوانند واکسن بزنند. اگر با همین سرعت کار واکسیناسیون پیش برود احتمالا تا ۴۵ روز دیگر حدود ۸۰ درصد از شهروندان مشهدی، کاملا واکسینه خواهند شد./فارس