• سید حسین حسینی   radaronline1357@

    1400/06/26 ساعت 20:47

    آقای ضرغامی با این زیر میز زدن تان کمر همه تحول خواهان و طغیان گران علیه انحصار و جا به جایی مدیران پیر و خسته و فرسوده رگ به رگ شد !

    دارابی معاون پیشین سیما و معاون امور استان‌های صداوسیما چه تجربه یا توانایی در حوزه میراث فرهنگی دارد که حکم قائم مقام وزیر و معاون میراث دادید؟