• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1400/06/26 ساعت 20:26

    کامران دوپلوره‌ای سخنگوی بنیاد دوستداران محیط زیست زاگرس -که چندی پیش به هنگام کولبری دو پایش را از دست داده - در اعتراض به وضعیت اسف‌بار محیط زیست زاگرس، جایگاه و شرایط معیشتی معلولان و جانباختن روزانه کولبران با ویلچر خود از مریوان به سمت مجلس به راه افتاده است