• امسال برای اولین بار ستاد منطقه‌ای اربعین در آمریکای لاتین فعال شده است.
    با شعار:
    اربعین
    خدمت و امید
    و حالا حتی بچه‌های کلمبیایی هم به این جریان حسینی پیوسته‌اند.