• سید علی آقازاده دافساری   Aghazadeh_org@

    1400/06/26 ساعت 21:23

    پیوستن رسمی ایران به #سازمان_شانگهای با وجود فشارهای متعدد نظام‌های بین‌المللی، نشان دهنده پایان عصر یکجانبه‌گرایی در روابط بین الملل، شکل‌گیری نظم جدیدی در جهان وراهبردی تاثیرگذار و مهم بر روند همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایران در راستای سیاستهای همسایگی و منطقه‌ای است.