• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/26 ساعت 03:34

    عابدینی بر استفاده از طب سنتی تاکید نکرد. دستورالعملی برای این قضیه تدوین شد که وزیر بهداشت هنوز ابلاغ نکرده است. او در مصاحبه‌ای به این تاکید کرد که طب سنتی در پیشگیری و درمان کرونا، تکمیلی است و نه درمان