• عضویت #ایران در سازمان همکاری #شانگهای اتفاقی بسیار با اهمیت است که دستاوردهای مهمی در بخش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و … دارد. در یک دهه گذشته موانعی برای عضویت ایران وجود داشت که در #دولت_سیزدهم بویژه رایزنی با تاجیکستان این موانع برداشته شد. (عکس تزیینی-اجلاس شانگهای سال۹۱)