• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/26 ساعت 19:36

    حالا که اکثر خبرنگاران واکسن زدن باید بگوییم که بخشی از همکاران ما در این مدت با کرونا از میان ما رفتند، در حالی که خیلی‌ها وعده دادن آنها شهید خدمت محسوب شود اما خبری نشد‌ رفقایی که اگر نبودن به مراتب وضعیت کرونا صدها مرتبه بدتر بود.