• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1400/06/26 ساعت 15:41

  مصاحبه خبرنگار اعزامی تسنیم را از مقابل عزیزی‌بانک کابل

  تجمع برای برداشت پول از بانک در کابل

  یکی از مهمترین آثار بد عدم قطعیت درباره آینده در بحرانها همین است که افراد برای خارج کردن پول خود از بانک صف می‌کشند

  #افغانستان_از_نمای_نزدیک

  ویدئو کامل:

  http://t.me/Tasnimnews/۲۰۴۶۰۱…