• سفرهای خارجی رئیس جمهور فرصت بزرگی است برای اجرایی ساختن برنامه‌های مشخص و ملموس منطقه‌ای و بین المللی.
    چه خوب می‌شود علاوه بر رئیس جمهمور، وزراء هم گزارش عملکرد خود از سفر را به مردم بدهند. برای پیگیری چه کاری رفتن، چه شد و چه زمانی نتایجش مشخص خواهد شد.